A A A  
Diecezja Świdnicka

Komunikat Przewodniczącego KEP w sprawie Wielkiej Nowenny przed Dwutysiącleciem Dzieła Odkupienia

wtorek, 26-03-2024

informacje dla duszpasterzy

INFORMACJA DLA DUSZPASTERZY
 W ZWIĄZKU Z WIELKĄ NOWENNĄ
PRZED JUBILEUSZEM DWUTYSIĄCLECIA ODKUPIENIA

 

  1. Celem Wielkiej dziewięcioletniej Nowenny przez Jubileuszem Dwutysiąclecia naszego Odkupienia jest odrodzenie i umocnienie wiary w polskim narodzie w obliczu gwałtownie postępujących procesów laicyzacyjnych, jak również dziękczynienie oraz uwielbienie Boga w Trójcy Jedynego za ten ogrom Jego miłosierdzia.
  2. Wielka Nowenna, którą rozpoczynamy tegoroczną celebracją Wigilii Paschalnej, trwać będzie przez kolejnych 9 lat (2024-2033), a jej obchody koncentrować się będą przede wszystkim wokół corocznego Triduum Paschalnego, uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego a także uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Nie chodzi więc o jakieś nowe formy pobożności, gdyż ‒ jak pisał św. Jan Paweł II w bulli Aperite portas Redemptori, wydanej z 1983 roku z okazji 1950-lecia dzieła Odkupienia ‒ „każdy rok liturgiczny jest świętem tajemnic naszego odkupienia” (nr 2).

  1. Biskupi polscy polecają, aby duszpasterze w ramach corocznych celebracji Triduum Paschalnego, uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego a także uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, szczególnie w homiliach wyjaśniali wiernym znaczenie i doniosłość dzieła Odkupienia, przypominali o zbliżającym się Jubileuszu Dwutysiąclecia, a także zachęcali do wdzięczności i uwielbienia z te zbawcze dary.

Należy także podkreślać w ciągu każdego roku liturgicznego odkupieńczy charakter sakramentów świętych, zwłaszcza takich, jak: chrzest, bierzmowanie, pokuta i namaszczenie chorych, a w sposób szczególny Eucharystia.

Wypadałoby również tematykę Odkupienia oraz Jubileusz Dwutysiąclecia bardziej wyeksponować zarówno w przepowiadaniu homilijnym, jak i katechetycznym.

  1. Biskupi usilnie zachęcają, aby zwłaszcza w ramach działalności różnego rodzaju wspólnot religijnych i ruchów działających przy parafiach, organizować spotkania modlitewne połączone z katechezą na temat dzieła Odkupienia. Najbardziej odpowiednim do tego czasem są dni pomiędzy uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego a uroczystością Zesłania Ducha Świętego, którą powinna rozpoczynać uroczysta Wigilia.
  2. Wyrazem przyjęcia dzieła Odkupienia jest Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który uroczyście w imieniu Kościoła i narodu proklamowali polscy biskupi 19 listopada 2016 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach w obecności najwyższych władz państwowych z Panem Prezydentem na czele, około tysiąca kapłanów i co najmniej 150 tysięcy wiernych.

Polecamy zatem, aby zwieńczeniem obchodów każdego roku Wielkiej Nowenny była uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W tym dniu, w ramach każdej Mszy świętej po komunii świętej należy odnowić Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

  1. Dalsze wytyczne i odpowiednie pomoce duszpasterskie dostarczy w późniejszym czasie Komisja Duszpasterska KEP.

 

Konferencja Episkopatu Polski
Katolicka Agencja Informacyjna
Radio Rodzina
Tygodnik Niedziela
Gość Niedzielny
Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej
Fundacja św. Stanisława
Aplikacja Drogowskaz
Portal wakcji24.pl
Kongres Małżeństw

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM